შენობა კამარი (ამერია გრუპი)

შენობის მენეჯმენტის სისტემის (BMS) დაპროექტება და მონტაჟი Honeywell ბრენდის ქვეშ