სასტუმრო ქსელი ტუფენკიანი

შიდა განათების სისტემის ეფექტურობის გაუმჯობესება არაეფექტური ნათურებისა და სანათების შეცვლით LED ნათურებითა და სანათებით.
წაფათაღის ავან-მარაქ სასტუმროში 1 მგვტ სიმძლავრის მზის ელექტროსადგურის დაპროექტება.
წაფათაღის ავან-მარაქ სასტუმროში 150 კვტ სიმძლავრის მქონე მზის ენერგიის სისტემის დაპროექტება.