კონსულტაცია

ჩვენ გთავაზობთ საინჟინრო-ტექნიკურ საკონსულტაციო მომსახურებას განახლებადი ენერგიის ტექნოლოგიების სხვადასხვა სფეროში. ჩვენ გთავაზობთ მომსახურებას პროექტის ნებისმიერ ეტაპზე,  პროექტის განხორციელებით, სამშენებლო მოედნის შერჩევით, განხორციელებისა და სამრეწველო უფლებით დაწყებული,  და დამთავრებული მშენებლობის ეტაპზე პროექტის მენეჯმენტით, ექსპლუატაციით და მომსახურებით. ენერგეტიკის ხაზით ჩვენს მრავალპროფილიან კონსულტანტებს სხვადასხვა საერთაშორისო პროექტებში მუშაობის დიდი გამოცდილება აქვთ  მდგრადი ენერგეტიკის სფეროში.

ჩვენ ვეხმარებით მომხმარებლებს შექმნან ფასეულობები განახლებადი ენერგიის ტექნოლოგიებიდან და ბიზნესიდან შემდეგი გზებით:
განახლებადი ენერგიის ტექნოლოგიის, ბაზრების, კონკურენტების და მთავრობის როლის რეალური პერსპექტივების განსაზღვრა;
სტრატეგიების შემუშავება ბაზარში შეღწევისთვის, ინვესტორების ან პარტნიორების მოზიდვისთვის ან  ბიზნესიდან გამოსვლისთვის;
კონსულტაციების ჩატარება ენერგობალანსში განახლებადი ენერგიის წყაროების დანერგვის საკითხებზე განახლებადი ენერგიის წყაროების სფეროში და პორტფოლიოს სტანდარტებში მიზნების მისაღწევად.
წარმატებული განახლებადი ენერგიის პროექტების განხორციელება;
ტექნოლოგიისა და ბაზრის კომპლექსური ფინანსური და სამართლებრივი შემოწმების განხორციელება.

კონსულტაცია დაეხმარება თქვენს ორგანიზაციას, გააუმჯობესოს თავისი ენერგოეფექტურობა, უპირველეს ყოვლისა, არსებული სისტემების ადგილზე ანალიზის განხორციელების, კონსულტაციისა და გაუმჯობესებისთვის გეგმების დასახვის გზით. თქვენ  შეიძლება დაგჭირდეთ ჩვენი კომპანიის მომსახურება რიგი მიზეზების გამო, მათ შორის ჩვენი კონსულტანტების გარეშე რჩევის და სპეციალიზირებული ექსპერტიზის მიღება.
სხვა ორგანიზაციებთან ურთიერთობების წყალობით, ჩვენი კომპანია ფლობს ინფორმაციას ინდუსტრიის სფეროში მოწინავე პრაქტიკის შესახებ, მიუხედავად იმისა, რომ ამ პრაქტიკის გადასვლა ერთი ორგანიზაციიდან მეორეზე შეიძლება შეზღუდული იყოს განსახილველი სიტუაციის სპეციფიკური ხასიათით.

ჩვენი კომპანიის კონსულტანტებს შეუძლიათ წარმოგიდგინონ:
აუცილებელი საინსტრუქტორო უნარები
მხარდაჭერა ტექნოლოგიების, სისტემებისა და პროდუქციის რეალიზებაში
სტრატეგიის შემუშავება
მუშაობის ეფექტურობის გაუმჯობესების სისტემები.
ჩვენ ვამზადებთ ჩვენს საკუთარ სპეციალურ მეთოდოლოგიას ან მოდელს ისეთი პრობლემების გამოსავლენად, რომლებიც შეიძლება საფუძვლად დაედოს  ენერგოეფექტურობასთან დაკავშირებული ამოცანების შესრულების უფრო ეფექტურ გზებს.