ენერგიის მართვა

ოპტიმუმ ენერჯის ჯგუფის ერთ–ერთ მიზანს წარმოადგენს ქონების მენეჯერების დროისა და ფულის დაზოგვა ენერგიის მოხმარების გაზომვის და ანგარიშის გზით. ჩვენ გთავაზობთ კომპლექსურ გადაწყვეტებს – შენობების შესწავლისა და საზომი სტრუქტურების ოპტიმიზაციიდან დაწყებული, დამთავრებული ანგარიშით, მომხმარებელთა მომსახურებით და მენეჯერებისა და მფლობელთა ონლაინ მომსახურებით.

ჩვენი გადაწყვეტილებები, ძირითადად დაკავშირებულია მრეწველობის დარგებისა და უძრავი ქონების მრავალბინიან საცხოვრებლებთან და თითოეული გადაწყვეტა უზრუნველყოფს დამკვეთის მოთხოვნებთან შესაბამისობას. თქვენ ოპტიმუმ ენერჯის თავისუფლად შეგიძლიათ ანდოთ ენერგიის მართვის ყველა ამოცანა. ჩვენ გარანტიას გაძლევთ, რომ ენერგომოხმარება იმართება საუკეთესოდ, და შეგიძლიათ თქვენს ბიზნესზე კონცენტრირება.

ჩვენ ვახორციელებთ ბიზნეს-ცენტრების, სავაჭრო ცენტრების და სხვადასხვა საწარმოო ობიექტების მართვას. ჩვენი გადაწყვეტილებები მუდმივად ვითარდება, და ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ დავაკმაყოფილოთ მენეჯერის საჭიროებები და სურვილები  სამუშაო დღის გასამარტივებლად.