Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան

• 50 կՎտ արևային ջերմային համակարգի տեղադրում – Պարամազ Ավեդիսյան մասնաշենք
• 40 կՎտ արևային ջերմային համակարգի վերակառուցում – Գլխավոր մասնաշենք
• 5 կՎտ պոլիկրիստալային PV համակարգի վերակառուցում – Գլխավոր մասնաշենք
• 3 կՎտ ամորֆային PV համակարգի տեղադրում – Գլխավոր մասնաշենք
• 3 կՎտ մոնոկրիստալ PV համակարգերի տեղադրում – Պարամազ Ավեդիսյան մասնաշենք
• LED լամպերի և լուսատուների տեղադրում – տարբեր մասնաշենքեր
• BMS/HVAC շահագործումը և տեխնիկական սպասարկումը – Պարամազ Ավեդիսյան մասնաշենք
• Կաթսայատան վերանորոգում – Պարամազ Ավեդիսյան մասնաշենք
• Արևային էներգիայի մոնիտորինգի համակարգի նախագծում և տեղադրում – արևային համակարգեր