Ապավեն մաքսային տերմինալ

Արտաքին լուսավորության համակարգի արդյունավետության բարձրացում` անարդյունավետ լուսատուներն ու լապմերը LED լուսատուներով ու լապմերով փոխարինելու միջոցով