Hydro Cascade

36ՄՎտ էլեկտրական հզորությամբ հողմային էլեկտրակայան

36ՄՎտ էլեկտրական հզորությամբ հողմային էլեկտրակայանի մշակում և տեխնիկական նախագծում

“Կոնտուր Գլոբալ Հիդրո Կասկադ”