Կամար /Ամերիա Բանկ/

Շենքի կառավարման համակարգի (BMS) նախագծում և հավաքակցում Honeywell բրենդի ներքո