პროექტები

კორპორატიული პროექტები
ჩვენ ჩვენს კორპორატიულ კლიენტებს ვთავაზობთ ენერგოეფექტურობის გადაწყვეტის ფართო სპექტრს სომხეთში
სათემო პროექტები
ჩვენ წარმატებით განვახორციელეთ რთული ენერგეტიკული გადაწყვეტილებები რამდენიმე თემისთვის, რამაც თემების ენერგოეფექტურობა 40% -ზე გამოიწვია.
ზოგადი დანიშნულების მზის ელექტროსადგურები
ჩვენ ვქმნით და ვაშენებთ მზის ელექტროსადგურებს კომერციული ენერგიის წარმოებისთვის
ინდივიდუალური პროექტები
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ინდივიდებს ასევე შეუძლიათ ისარგებლონ ჩვენი ეფექტურობის გადაწყვეტილებებით
- ჯამში 500 კვტ.სთ მეტი PV სადგური
- ჯამში 200 KWp- ზე მეტი მზის გამათბობელი
- 2000 კვმ-ზე მეტი ენერგიის დაზოგვის ფილმი