Մեր մասին

Մեր հաճախորդների համար մենք ստեղծում ենք արժեքներ` տեղական և միջազգային մակարդակով էներգետիկայի բարձրորակ կայուն լուծումների մշակման, փոխանցման ու կառավարման բնագավառում բարձր որակավորում ունեցող նախագծայինտեխնիկական խմբի փորձի հաջող ներդրման միջոցով: Վերականգնվող էներգիայի, էներգաաուդիտի, շենքերի և արդյունաբերական բաղադրիչների ինժեներական համակարգերի բնագավառում տեղական և միջազգային խորհրդատուների, ճարտագետների, ճարտարապետների և մատակարարների մասնագիտական վերապատրասոտւմից հետո Օպտիմում Էներջի ընկերությունը առաջնահերթությունը տալիս է  

  • առևտրային շինությունների
  • բնակելի տների
  • փոքր և միջին ձեռնարկությունների
  • արդյունաբերության ճյուղերի
  • ենթակառուցվածքների օպտիմալ և արդյունավետ լուծումներին:

Օպտիմում Էներջին կարող է հանդես գալ խորհրդատուի, մատակարարի և կատարող հաստատության դերում և մատուցել անհրաժեշտ ծառայությունների մի ամբողջ փաթեթ տանը կամ աշխատանքի վայրում արդյունավետության հասնելու համար: