Մենք կատարել ենք տեղադրումներ, ՀՀ բոլոր մարզերում և Արցախում: