Հաճախորդ

Zod Wind

Նախագիծ

1.32ՄՎտ ֆոտոէլեկտրական հզորությամբ հողմային էլեկտրակայան

Մանրամասներ

Սոթք գյուղում 1.32ՄՎտ ֆոտոէլեկտրական հզորությամբ հողմային էլեկտրակայանի նախագծային փաստաթղթերի նախապատրաստում