Ժամանակի ընթացքում շենքերն ու արտադրական ճյուղերը փոփոխվում են տարածության օգտագործման, սպառողական պահանջարկի և տեխնոլոգիաների փոփոխության արդյունքում: Շատ կարևոր է, որպեսզի շենքերի Ձեր համակարգերը բավարարեն պահանջարկը: Պլանային կանխարգելիչ աշխատանքներն ու ակտիվ ծառայություններն անհրաժեշտ են պահպանելու շինարարական աշխատանքների իրականացման բարձր որակական ցուցանիշները և նվազագույնի հասցնելու վթարային իրավիճակները և սարքավորումների անսարքությունների և վերանորոգման հետ կապված ծախսերը:

Մենք առաջարկում ենք մի շարք անհրաժեշտ ծառայություններ` կապված

  • շենքների էներգահամակարգերի,
  • ջեռուցման, օդորոկման ու օդափոխության համակարգերի,
  • շենքի ինժեներական սարքավորումների,
  • հրդեհային ահազանգի համակարգերի,
  • շենքի ամբողջ ինժեներական սարքավորումների կառավարման ավտոմատացված համակարգերի մոնիթորինգային, տեխնիկական սպասարկման, էներգախնայողության և շահագործման պահպանման հետ: