კლიენტი

მარსიკ-1

პროექტი

მზის ფოტოვოლტური ელექტროსადგური მარსიკ-1 55 მგვტ სიმძლავრით

დეტალები

110 კვ ძაბვის 9.2 კმ საჰაერო ხაზის დაპროექტება მზის ფოტოვოლტური ელექტროსადგურისთვის მარსიკ-1, 55 მგვტ-ის სიმძლავრით.