Კლიენტი

ერევან მოლი

Პროექტი

შენობის მართვის სისტემის (BMS)

Დეტალები

შენობის მართვის სისტემის (BMS) დაპროექტება, კოორდინაცია და მენეჯმენტი
BMS ბრენდი -ეს Honeywell-ია