მზის წყალსათბობი სისტემა
ჩვენ ვაპროექტებთ და ვახორციელებთ შემდეგი მზის წყალსათბობი სისტემის რამდენიმე სახეობას:
აქტიური გაყინვის საწინააღმდეგო დაცვის სისტემები ყველაზე მეტად გავრცელებული ტიპია ჩვენი კლიმატის მსგავს პირობებში, სადაც ზამთრის სეზონზე აღინიშნება ხანგრძლივი უარყოფითი ტემპერატურები.
მზის ფოტოელექტრული სისტემები
ფოტოელექტრული სისტემები იყენებენ ნახევარგამტარ ფოტოელემენტებს მზის სხივების წასატაცებლად და ახდენენ მათი ენერგიის გარდასახვას ელექტროენერგიაში. ასეთი სისტემები ბინათმფლობელებს საშუალებას აძლევს ელექტროენერგია გამოიმუშაონ სუფთა, საიმედო და უხმაურო მეთოდით, რასაც შეუძლია ელექტროენერგიის დანახარჯების კომპენსაცია და ენერგოსისტემაზე დამოკიდებულების შემცირება.
გეოთერმული სითბოს ტუმბოები
ჩვენ გთავაზობთ სხვადასხვა გეოთერმული სისტემების დაპროექტებას და მონტაჟს, გათბობის, კონდიცირებისა და ცხელი წყლების ღირებულების 80% -მდე შემცირების მიზნით. ჩვენი სისტემები აკმაყოფილებს გათბობის და გაგრილების მრავალ საცხოვრებელ და კომერციულ მოთხოვნებს.
ექსპლუატაციაში შესვლა
შენობის ექსპლუატაციაში შესვლა არის პროფესიული პრაქტიკა, რომელიც იძლევა შენობების პროექტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის გარანტიის უზრუნველყოფას (OPR). რაც შეეხება შენობებთან მიმართებაში, რომლებიც სათანადო წესით შედიან ექსპლუატაციაში, იწერება ნაკლები რაოდენობის განაცხადები ცვლილებების შეტანის შესახებ, მათ აქვთ მაღალი ენერგოეფექტურობა, დაბალი სამომსახურო და საექსპლუატაციო ხარჯები.
ენერგიის დაზოგვის პროექტები
ენერგიის დაზოგვის, განახლებადი ენერგიის და პასიური მზის სისტემის პროექტების შექმნას ეწოდება "ენერგოდაზოგვის" პროექტი. ენერგიის დაზოგვის პროექტების სტრატეგიას წარმოადგენს მზის ენერგიის დაგროვების, შენახვისა და მიწოდებისთვის სტანდარტული სამშენებლო ელემენტების: კედლების, ფანჯრების, იატაკების გამოყენება გათბობის, გაგრილებისა და განათების მიზნით.
ტესტირება და დაბალანსება
ჩვენ გთავაზობთ ტესტირების, გამართვის და დაბალანსების მომსახურებას, იმ გარანტიით, რომ გათბობის, ვენტილაციისა და კონდიცირების სისტემები უზრუნველყოფენ მაქსიმალურ კომფორტს დაბალი ენერგო დანახარჯების დროს.
LED განათება
LED- ები ენერგოდამზოგავი განათების სფეროში ერთ-ერთი უდიდესი ინოვაციაა ბოლო ათწლეულების განმავლობაში, რომლებიც მუდმივად სრულყოფილი ხდება და ჩვენ სწრაფად ვეჩვეით ტექნოლოგიების ცვლილებებს.
ბიზნესის ეფექტურობა
ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება არის ყველაზე სწრაფი და იაფი საშუალება საწარმოებისათვის, რათა შეამცირონ ენერგომოხმარება და ემისიები ელექტროენერგიის წარმოებისა და ეკონომიკური ზრდის მხარდასაჭერად რესურსის მიღების საჭიროების ერთდროული შემცირებისას.
ჰიბრიდული სისტემები
ჰიბრიდული/კომბინირებული ენერგეტიკული სისტემები აერთიანებს ენერგიის გარდაქმნის ორ ან მეტ მექანიზმს, ან იმავე მექანიზმისთვის ორ ან მეტ ტიპის საწვავს, რომლებიც გაერთიანების შემდეგ, ლახავენ მათთვის ჩვეულ შეზღუდვებს.
მომსახურება
შენობა-ნაგებობები დროთა განმავლობაში იცვლება სივრცის გამოყენების, მომხმარებლის მოთხოვნისა და ტექნოლოგიის ცვლილებების შედეგად. ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ შენობის თქვენმა სისტემებმა დააკმაყოფილონ მოთხოვნა.
ეკომშენებლობის მომსახურება
ჩვენი კომპანია სთავაზობს მოწინავე მომსახურებებსა და პროდუქტებს დაბალი ენერგომოხმარების შენობებისთვის. ჩვენ გვთავაზობთ საიმედო და პრაქტიკულ გადაწყვეტილებებს, რომელიც დაგეხმარებათ ენერგიის და წყლის დაზოგვაში და მინიმუმამდე დაიყვანოთ თქვენი სამშენებლო პროექტის გარემოზე ზემოქმედება.
ენერგო მომსახურების ხელშეკრულების დადება (ESCO)
ენერგოეფექტურობის ამაღლების ხელშეკრულება (EPC) წარმოადგენს მომსახურებას გასაღების ჩაბარებით, დადებულ საპროექტო/სამშენებლო კონტრაქტთან შედარებით, რომელიც მომხმარებლებს წარმოუდგენს ელექტროენერგიის დაზოგვის, განახლებადი ენერგიის და ელექტროენერგიის წარმოების განაწილების კომპლექსურ ღონისძიებებს და ხშირად აძლევს გარანტიას, რომ მიღებული დანაზოგი საკმარისი იქნება პროექტის სრული დაფინანსებისთვის.